Förtydligande: Tolkningen av ett handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för resultatet.

Det är ägarförhållandena vid årets utgång som är avgörande för frågan om en fysisk person ska beskattas för resultatet.
Source: Rättslig vägledning