Förtydligande: Tolkningen av begreppet person med bestämmande inflytande

Skatteverkets uppfattning är att begreppet person med bestämmande inflytande i 2 kap. 18 § IDKAL ska tolkas i enlighet med vad som avses med verklig huvudman i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.
Source: Rättslig vägledning