Förtydligande: Tillfällig inrättning för tester, antikroppstester och vaccinationer gällande covid-19 kan vara en liknande inrättning för vård

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning