Förtydligande: Tillämpning av artiklarna om fastighet och realisationsvinst i skatteavtalet med Israel

I skatteavtalet med Israel beskattas enligt huvudregeln inkomst från fastighet i källstaten medan realisationsvinst beskattas i hemviststaten.
Source: Rättslig vägledning