Förtydligande: Tillägg, för att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte ska gälla, krävs att körkortsutbildningen är skattepliktig

Enbart skattepliktig körkortsutbildning, medför att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte gäller. Därför läggs detta till i texten på sidan Personbilar och motorcyklar.
Source: Rättslig vägledning