Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett skuldsaneringsbeslut

Information om tidsfristerna för vissa omprövningsgrunder har tagits bort från rubriken Hur en begäran om omprövning ska gå till, och ligger i stället under Preskription av fordringar som ingår i skuldsaneringen. Det innebär ingen ändring i sakfrågan.
Source: Rättslig vägledning