Förtydligande: Texten under Hotell- och campingverksamhet har förtydligats med ett par exempel på tillhandahållanden som har nära samband med hotell- och campingverksamhet.

Det är exempel på när städning och el ska anses ingå i hyran av ett rum på ett vandrarhem eller i hyran av en campingplats respektive när de ska ses som separata tillhandahållanden.
Source: Rättslig vägledning