Förtydligande: Territorialitetsprincipen hindrar inte beslut om revision mot utländska juridiska personer. Revisionen kan avse både kontroll av egen uppgiftsskyldighet såväl som kontroll av annans uppgiftsskyldighet.

Skatteverkets beslut om revision fattas i Sverige och därmed sker myndighetsutövningen inom landet. Samma skäl talar för att beslut om revision kan riktas mot ett subjekt i utlandet avseende någon annans uppgiftsskyldighet.
Source: Rättslig vägledning