Förtydligande: Tandvård – exempel på vårdtjänst och uthyrning av vårdpersonal

Sidan Skattefrihetens omfattning för tandvård har uppdaterats med exempel med anledning av ställningstagandet om uthyrning av vårdpersonal från 2018-10-25.
Source: Rättslig vägledning