Förtydligande: Tandvård – exempel på skattepliktig uthyrning av vårdpersonal

Source: Rättslig vägledning