Förtydligande: Styrkande dokumentation kan föras över och förvaras elektroniskt

Svar på uppkommen fråga: När finansiella institut granskar konton enligt IDKAL (CRS) kan kunder få lämna in styrkande dokumentation. Om institutets elektroniska system uppfyller vissa krav kan dessa dokument lämnas elektroniskt.
Source: Rättslig vägledning