Förtydligande: Stöd av mindre betydelse (de minimis) ska minska omställningsstödet.

Omställningsstöd ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få. Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.
Source: Rättslig vägledning