Förtydligande: Startstöd till unga jordbrukare

Svar på uppkommen fråga: Startstöd kan även redovisas i en ekonomisk förening.
Source: Rättslig vägledning