Förtydligande: Ställningstagande om anställning ombord på luftfartyg gäller även ambulans- och räddningshelikoptrar.

Förtydligande: Ställningstagande om anställning ombord på luftfartyg gäller även ambulans- och räddningshelikoptrar.
Source: Rättslig vägledning