Förtydligande: Spelverksamhet efter den 1 januari 2019 som bedrivs med tillstånd enligt lotterilagen

Svar på uppkommen fråga: Inkomster från spelverksamhet som bedrivs med tillstånd enligt lotterilagen kan inte omfattas av regeln om spel för allmännyttiga ändamål med stöd av 6 kap. spellagen.
Source: Rättslig vägledning