Förtydligande: Solidaritetsersättning ses som omsättning

Svar på fråga: Solidaritetsersättning ses som omsättning
Source: Rättslig vägledning