Förtydligande: Skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt

EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt (EU:s egna medel) hindrar inte att skuldsanering beviljas för sådana skulder.
Source: Rättslig vägledning