Förtydligande: Skuldsanering – överbetalning vid retroaktiv ändring av betalningsplanen

Svar på uppkommen fråga: Om en retroaktiv ändring av betalningsplanen leder till att gäldenären har betalat in för mycket, så ska Skatteverket betala tillbaka det överskjutande beloppet.
Source: Rättslig vägledning