Förtydligande: Skatteverkets uppfattning är att ett avräkningskonto inte kan anses vara ett utgivet värdepapper

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning