Förtydligande: Skatteverkets uppfattning är att en vinstandelsstiftelse är ett finansiellt institut

En vinstandelsstiftelse är en investeringsenhet och därmed ett finansiellt institut.
Source: Rättslig vägledning