Förtydligande: Skatteverkets hantering av misstagsinbetalningar

Avsnittet har justerats för att bli tydligare.
Source: Rättslig vägledning