Förtydligande: Skatteverket måste delge ett föreläggande som ger en skyldighet att lämna deklaration för att senare kunna ta ut en förseningsavgift

Svar på uppkommen fråga: Den som är uppgiftsskyldig först efter ett föreläggande måste ha blivit delgiven föreläggandet för att Skatteverket senare ska kunna ta ut en förseningsavgift.
Source: Rättslig vägledning