Förtydligande: Skatteverket kan förelägga om att en begäran om omprövning av ett fastighetstaxeringsbeslut ska undertecknas

Source: Rättslig vägledning