Förtydligande: Skatteverket kan fatta kvittningsbeslut även om kontohavaren begärt en utbetalningsspärr på skattekontot

Svar på uppkommen fråga: Egen utbetalningsspärr hindrar inte en civilrättslig kvittning.
Source: Rättslig vägledning