Förtydligande: Skatteverket kan ansöka om konkurs för att få till en utredning om eventuell ekonomisk brottslighet

Source: Rättslig vägledning