Förtydligande: Skatteverket får inte bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021

Skatteverkets beslut att bevilja omställningsstöd för perioderna augusti 2020–april 2021 måste fattas senast den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning