Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 31 december 2021

Skatteverkets beslut att ändra ett tidigare beslut och bevilja mer omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för perioderna juni och juli 2020 måste ske senast den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning