Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni 2022

Skatteverkets beslut att ändra ett tidigare beslut och bevilja mer omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för perioder som avser tiden augusti 2020–april 2021 måste ske senast den 30 juni 2022.
Source: Rättslig vägledning