Förtydligande: Skatteverket anser att tillhandahållande av en matlagningskurs ska beskattas med 25 procent.

Svar på uppkommen fråga: Instruktionerna och tillagningen får anses vara det huvudsakliga där övriga delar såsom mat och dryck ses som underordnade det huvudsakliga tillhandahållandet.
Source: Rättslig vägledning