Förtydligande: Skattesats för vissa elektroniska publikationer.

På sidan om beskattningsland för elektroniska tjänster har förtydligats att skattesatsen 6 procent gäller för vissa elektroniska publikationer från och med den 1 juli 2019.
Source: Rättslig vägledning