Förtydligande: Skatter som omfattas av skatteavtalet med Kanada

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning