Förtydligande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering

Vaccinationer av familjemedlemmar inför en utstationering är skattepliktiga förmåner för den anställda.
Source: Rättslig vägledning