Förtydligande: Skattebefrielse för företag som omsätter högst 30 000 kr ska bedömas enbart utifrån den beskattningsbara personens omsättningar

Bedömningen påverkas därför inte av om verksamheten har övertagits från en annan person eller ett annat subjekt med högre omsättningar per år än 30 000 kr.
Source: Rättslig vägledning