Förtydligande: Skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln

Source: Rättslig vägledning