Förtydligande: Sjukvård – exempel på skattepliktig uthyrning av vårdpersonal

Abonnemang på sjuksköterskor är skattepliktig personaluthyrning
Source: Rättslig vägledning