Förtydligande: Sjömäns folkbokföring

Vid bedömningen av egentlig hemvist för sjömän med dubbel bosättning ska tiden på fartyg till sjöss betraktas som neutral.
Source: Rättslig vägledning