Förtydligande: Sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt? har skrivits om

Svar på uppkommen fråga: Sidan har skrivits om för att förtydliga när Skatteverket ska godkänna en person för F-skatt.
Source: Rättslig vägledning