Förtydligande: Sidan Storbritannien och brexit har uppdaterats

Sidan har fyllts på med ytterligare information om vad som händer vid Storbritanniens utträde ur EU och hur det påverkar mervärdesbeskattningen.
Source: Rättslig vägledning