Förtydligande: Sidan Särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag (växa-stöd) har skrivits om

Sidan har fått en tydligare disposition.
Source: Rättslig vägledning