Förtydligande: Sidan När kan Skatteverket bevilja anstånd vid dubbelbeskattningsavtal? har förtydligats när det gäller förutsättningarna för anstånd

Svar på uppkommen fråga: Förutsättningarna har förtydligats liksom de speciella bestämmelserna som reglerar möjligheten att få anstånd i förhållande till Indien. Uppdateringen innebär ingen ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning