Förtydligande: Sidan Identitetskort har skrivits om

Området har skrivits om för att bli tydligare och mer fördjupad. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.
Source: Rättslig vägledning