Förtydligande: Semesterlön ses som ersättning för arbete utfört i den stat där arbetet utfördes när semesterlönen tjänades in (vid tillämpning av artikel 15 punkt 1 i OECD:s modellavtal)

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning