Förtydligande: Schablonberäknad arbetskostnad vid värmepumpsentreprenader kan bara användas vid nyinstallationer

Svar på uppkommen fråga: Schablonen gäller inte vid utbyte av en befintlig värmepump.
Source: Rättslig vägledning