Förtydligande: Särskilt om ackord för tull och mervärdesskatt

EU-rättsliga regler om uppbörd av tull och mervärdesskatt hindrar inte att Skatteverket beslutar om ackord i enlighet med 4 § BorgL
Source: Rättslig vägledning