Förtydligande: Särskilda skäl vid avbetalningsplan eller betalningsuppgörelse

Svar på uppkommen fråga: Om det finns en avbetalningsplan eller annan betalningsuppgörelse, bör Skatteverket kontakta Kronofogden för att kontrollera att skatteskulden kommer att vara betald inom ett år.
Source: Rättslig vägledning