Förtydligande: Särskild uppgift i fakturan

Avsnittet om särskilda uppgifter i fakturan har uppdaterats med fler exempel på hur en fakturahänvisning kan utformas. Texten har också ändrats redaktionellt och i förtydligande syfte.
Source: Rättslig vägledning