Förtydligande: Särskild legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Från och med den 1 juli 2019 kan hälso- och sjukvårdskuratorer inneha den särskilda legitimationen.
Source: Rättslig vägledning