Förtydligande: Säkerhetsventilen som gäller 183-dagarsregeln för sjömän och corona

Om kraven för skattefrihet enligt 183-dagarsregeln för sjömän inte är uppfyllda till följd av corona kan det finnas omständigheter som gör att säkerhetsventilen kan tillämpas.
Source: Rättslig vägledning