Förtydligande: Rengöring är inte alltid ett rutarbete

Svar på uppkommen fråga: Byggstädning eller rengöring efter avloppsrensning och ventilationsrengöring kan inte ses som rutarbete.
Source: Rättslig vägledning