Förtydligande: Reglerna om skattefrihet vid självförvaltning gäller bara om ersättningen ges i form av avdrag på hyran.

Svar på uppkommen fråga: Om en hyresreducering betalas ut som en ersättning, t.ex. till en boendeförening, gäller inte reglerna om skattefrihet vid självförvaltning i 8 kap. 31 § IL.
Source: Rättslig vägledning